04.09.2023

Etažiranje nekretnina u praksi: Pravni i tehnički aspekti

Etažiranje je složen postupak koji omogućuje jasno definiranje vlasništva nad određenim dijelom nekretnine i svim pripadajućim komponentama. Ovaj proces razdvaja nekretninu na samostalne, funkcionalne cjeline, kao što su stanovi, poslovni prostori ili garaže, svaka s njihovim suvlasničkim udjelima.

Etažno vlasništvo: Raspodjela suvlasništva

Etažno vlasništvo podrazumijeva pravo vlasništva nad precizno definiranom etažnom jedinicom, uključujući i pripadajući idealni dio nekretnine i zemljišta na kojem je nekretnina smještena. Drugim riječima, svaka etažna jedinica ima svoj suvlasnički udio.

Etažiranje u praksi: Tko i kako?

Etažiranje se provodi od strane stručnjaka, uključujući sudskih vještaka za graditeljstvo i ovlaštene pravne osobe, često arhitekte. Ovaj postupak počinje izradom elaborata o etažiranju na zahtjev suvlasnika.

U elaboratu se stvaraju planovi posebnih dijelova objekta, uključujući pisani opis, grafičke prikaze i tablice s informacijama o veličini prostora. Sve ovo se događa u suradnji sa svim suvlasnicima, kako bi se postigao zajednički dogovor.

Za izradu elaborata etažiranja, bitno je imati tehničku dokumentaciju zgrade, koja će obuhvatiti površine pojedinih posebnih i zajedničkih dijelova. Ako je potrebno, provode se i mjerenja te izrađuju nacrti. Nakon toga, suvlasnici moraju potpisati međuvlasnički ugovor koji prihvaća elaborat. Konačno, dokumenti se predaju sudu kako bi se upisali u zemljišne knjige, omogućavajući pojedinačnu prodaju svakog stana.

Etažiranje je primjenjivo na različite vrste nekretnina, uključujući obiteljske kuće, zgrade s više stanova i stambene komplekse s mnogo etažnih jedinica.

Što ako ne etažirate svoj stan?

Netažirani stan može uzrokovati niz problema:

  1. Teže će se prodati jer budući kupac neće znati točno što kupuje.
  2. Nećete moći dobiti kredit uz hipoteku na tu nekretninu.
  3. Nećete moći provoditi obiteljske diobe.
  4. Nećete moći pravedno raspodijeliti troškove održavanja ili popravka zgrade.

Kako bi izbjegli ove probleme, etažiranje postaje neizbježan korak u procesu vlasništva nad nekretninom.

Važnost etažiranja za jasnoću vlasništva

Etažiranje daje svakom vlasniku jasno definiran dio nekretnine. Na primjer, vlasniku stana nije samo vlasnik određenog omjera, već konkretnog prostora, uključujući svaki kvadratni centimetar.

Kupcima se savjetuje da zatraže stručnu pomoć pri kupnji stana kako bi se izbjegle potencijalne komplikacije. Kupovina dijela nekretnine prema idealnim omjerima (npr. 1/2, 1/3) više nije preporučljiva praksa. Umjesto toga, preporučuje se etažiranje i jasno definiranje svake etažne jedinice.

Važno je imati na umu:

  • Etažna jedinica ne mora nužno obuhvaćati samo jednu etažu. Može se protezati kroz više katova ili prizemlje, ovisno o dogovoru.
  • Fizička odvojenost stana nije dovoljna; etažiranje se mora evidentirati i u papirima, s detaljnim opisom i kvadraturom.
  • Na zemljišnoknjižnom izvatku, etažna jedinica može imati drugačiju oznaku od stvarnog kata, ali to ne utječe na stvarnu lokaciju stana.
  • Prije etažiranja, važno je da zgrada ili kuća budu legalizirane i upisane u katastar i zemljišne knjige.

Zaključak

Etažiranje nekretnina je ključno za jasno definiranje vlasništva i izbjegavanje budućih komplikacija. Bez etažiranja, vlasništvo nad nekretninom ostaje nejasno i može uzrokovati mnogo problema, kako prodaji, tako i raznim drugim pravnim i financijskim pitanjima. Kupci i prodavatelji trebali bi se konzultirati sa stručnjacima kako bi osigurali da je etažiranje pravilno provedeno i da svaki dio nekretnine bude jasno definiran i dokumentiran.