04.09.2023

Etažiranje nepremičnin v praksi: Pravni in tehnični vidiki

Razdelitev je kompleksen postopek, ki omogoča jasno določitev lastništva nad določenim delom nepremičnine in vsemi pripadajočimi komponentami. Ta postopek razdeli nepremičnino na neodvisne funkcionalne enote, kot so stanovanja, poslovni prostori ali garaže, vsaka s svojim sorazlastniškim deležem.

Lastništvo stanovanja: Razdelitev solastnine

Lastništvo stanovanja pomeni pravico do lastništva natančno določene stanovanjske enote, vključno s sorazlastniškim idealnim deležem na nepremičnini in zemljiščem, na katerem je nepremičnina postavljena. Drugače povedano, vsaka stanovanjska enota ima svoj sorazlastniški delež.

Praktični vidiki razdelitve: Kdo in kako?

Razdelitev izvajajo strokovnjaki, vključno s sodnimi izvedenci za gradbeništvo in pooblaščenimi pravnimi osebami, pogosto tudi arhitekti. Ta postopek se začne z izdelavo elaborata o razdelitvi na zahtevo solastnikov.

V elaboratu so načrti posebnih delov objekta, vključno z pisnim opisom, grafičnimi prikazi in tabelami z informacijami o velikosti prostorov. Vse to se dogaja v sodelovanju s solastniki, da se doseže soglasje.

Za izdelavo elaborata o razdelitvi je pomembno imeti tehnično dokumentacijo stavbe, ki bo zajemala površine posameznih posebnih in skupnih delov. Če je potrebno, se izvajajo meritve in izdelujejo načrti. Nato morajo solastniki podpisati sporazum o solastništvu, ki sprejema elaborat. Dokumenti se končno predložijo sodišču, da se zapišejo v zemljiško knjigo in omogoči posamična prodaja vsakega stanovanja.

Razdelitev je uporabna za različne vrste nepremičnin, vključno s hišami, večstanovanjskimi zgradbami in stanovanjskimi kompleksi z veliko stanovanjskimi enotami.

Kaj pa če ne razdelite svojega stanovanja?

Nerazdeljeno stanovanje lahko povzroči več težav:

  1. Težje ga bo prodati, saj bodo bodoči kupci težko vedeli, kaj točno kupujejo.
  2. Ne boste mogli dobiti hipotekarnega posojila za to nepremičnino.
  3. Ne boste mogli izvesti delitve med družinskimi člani.
  4. Ne boste mogli pravično razdeliti stroškov vzdrževanja ali popravila zgradbe.

Da bi se izognili tem težavam, postane razdelitev ključen korak v procesu lastništva nepremičnine.

Pomembnost razdelitve za jasnost lastništva

Razdelitev omogoča vsakemu lastniku jasno določen del nepremičnine. Na primer, lastniku stanovanja ni lastnik samo določenega odstotka, temveč konkretnega fizičnega prostora, vključno z vsakim kvadratnim centimetrom.

Kupcem se pri nakupu stanovanja svetuje, da poiščejo strokovno pomoč, da se izognejo morebitnim zapletom. Nakup dela nepremičnine na podlagi idealnih deležev (npr. 1/2, 1/3) ni več priporočljiva praksa. Namesto tega se priporoča razdelitev in jasna določitev vsake stanovanjske enote.

Pomembno je vedeti:

  • Stanovanjska enota ni nujno omejena samo na eno nadstropje; lahko se razteza čez več nadstropij ali pritličje, odvisno od dogovora.
  • Fizična ločitev stanovanja ni dovolj; razdelitev je treba tudi dokumentirati na papirju, s podrobnim opisom in površino.
  • V izpisku iz zemljiške knjige lahko stanovanjska enota dobi drugačno oznako od dejanskega nadstropja, vendar to ne vpliva na dejansko lokacijo stanovanja.
  • Pred razdelitvijo je pomembno, da je stavba ali hiša zakonita in vpisana v kataster ter zemljiško knjigo.

Sklep

Razdelitev nepremičnin je ključna za jasno določanje lastništva in izogibanje prihodnjim zapletom. Brez razdelitve ostane lastništvo nepremičnine nejasno in lahko povzroči različne težave, tako pri prodaji kot pri različnih drugih pravnih in finančnih vprašanjih. Kupci in prodajalci naj se posvetujejo s strokovnjaki, da se zagotovi pravilna izvedba razdelitve in da je vsak del nepremičnine jasno določen in dokumentiran.